Menu Sluiten

Informatie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft terechte risico’s aan bij het gebruik van Generatieve AI. Veel van deze risico’s worden verholpen met de chatbots van LTech Consultancy! Neem contact op voor een oplossing op maat waarbij veiligheid voorop staat!

Na het lezen van de kamerbrief over de voorlopige standpunt van Rijksorganisaties ten aanzien van het gebruik van generatieve AI, is het duidelijk dat er diverse risico’s verbonden zijn aan deze nieuwe technologie. Deze risico’s omvatten privacy, gegevensbescherming, auteursrechten, inclusiviteit en mensenrechten. Het is van het grootste belang om deze risico’s te erkennen en aan te pakken om het ethisch en verantwoord gebruik van generatieve AI te waarborgen.

Ondanks deze risico’s ben ik van mening dat we het gebruik van generatieve AI niet moeten staken. De kamerbrief suggereert dat generatieve AI veelbelovende mogelijkheden biedt om efficiënter te werken en publieke doelen te bereiken. Het zou jammer zijn om dit potentieel te negeren vanwege de eraan verbonden risico’s.

In plaats daarvan moeten we de risico’s erkennen en actief aanpakken. De implementatie van generatieve AI moet altijd voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en er moeten richtlijnen worden opgesteld zodat werknemers deze technologie op een verantwoorde manier kunnen gebruiken. Daarnaast is het essentieel om voortdurende scholing en kennisoverdracht te organiseren om ervoor te zorgen dat werknemers goed geïnformeerd zijn over de risico’s en de juiste hulpmiddelen hebben om generatieve AI veilig te gebruiken.

De geplande stappen, zoals het opstellen van een Handreiking voor rijksorganisaties bij het gebruik van generatieve AI’ en het aanscherpen van interbestuurlijke inkoopvoorwaarden, geven aan dat de overheid serieus betrokken is bij het waarborgen van een veilig en verantwoord gebruik van generatieve AI.

Al met al is het van belang om met de nodige voorzichtigheid generatieve AI te gebruiken en de risico’s ervan te beheren, maar een totaalverbod zou de potentiële mogelijkheden ervan ondermijnen. Met de juiste maatregelen en richtlijnen kunnen we generatieve AI op een verantwoorde manier inzetten en tegelijkertijd de voordelen ervan benutten.